באלו מקרים פונים בני זוג לגישור זוגי להסכם חיים משותפים


הסכם חיים משותפים הינו במילים אחרות הסכם ממון לידועים בציבור ובדומה להסכם ממון המקרים שבהם פונים לעריכת הסכם הינם דומים – נפרט את המרכזיים שבהם :


1. אחד מבני הזוג או שניהם מעוניין להבטיח, כי רכוש מכל סוג שהוא לרבות דירות, עסקים, חברות וכיו"ב, יישאר בבעלותו של בן או בת הזוג שצבר אותם. כך לדוגמא, בבעלות אחד מבני הזוג דירה והוא מעוניין לקבוע בהסכם חיים משותפים שלצד השני לא יהיה כל חלק בה.

בהסכם חיים משותפים ניתן להתייחס בין היתר, למקרים בהם עלול להיות מצב של כוונת שיתוף בדירה. למשל, כשבני הזוג מתגוררים בדירה שבבעלות אחד הצדדים, עלולה להיות אפשרות שבמקרים מסוימים בן הזוג השני יצבור זכויות בדירה, בהסכם חיים משותפים ניתן למנוע זאת.

2. בני הזוג שהנם ידועים בציבור מעוניינים בהפרדה רכושית מלאה – במקרה הזה בני הזוג מעוניינים שבמהלך חייהם המשותפים כידועים בציבור, תהא הפרדה רכושית מלאה ולאף אחד מהם לא יהיה כל חלק ברכוש שיצברו במהלך פרק הזמן שהם חיים יחד.

מדובר במקרים שכיחים שבהם זהו פרק שני בחייהם והם אינם מעוניינים שיהיה ביניהם שיתוף ברכוש – הסכם חיים משותפים נותן לכך פיתרון מלא.

3. בן או בת הזוג קיבלו מתנה מהוריהם או מקרובי משפחה, כמו לדוגמא דירת מגורים או סכום כסף נכבד, וההורים מעוניינים להבטיח שהרכוש יישאר בבעלות הילדים שלהם.

4. בני זוג שמעוניינים לפתוח פרק ב' בחייהם ולאור ניסיון העבר הם רוצים להבטיח כי הרכוש שצברו מנישואיהם הקודמים יישאר בבעלותם.

הדבר נובע בדרך כלל מהעובדה שלרוב בפרק ב' נצבר רכוש משמעותי וכן מהתפכחות בשל הליך גירושין שעברו וכיום הם מעוניינים להימנע מלדון שוב בערכאות המשפטיות ולהבטיח את רכושם.

5. ישנם מקרים, שלבני הזוג ישנם ילדים מנישואים קודמים, על מנת למנוע מצב שבן הזוג יצבור זכויות ברכוש משנהו, רכוש שנועד לילדיהם במקרה שהלכו לעולמם, אזי עריכת הסכם חיים משותפים בשילוב עריכת צוואה, יכול למנוע אפשרות כזו, כמו גם סיטואציה של מלחמות בהמשך הדרך בין הילדים לבין הצד השני.


ישנם כמובן מקרים נוספים שבעקבותיהם מעוניינים בני זוג לערוך הסכם חיים משותפים ובפיוס אנו בונים את ההסכם שנכון למקרה האישי שלכם תוך התייחסות לכל הגורמים הקשורים בו.

 

חזרה לגישור זוגי >>
הוסף תגובה