כיצד שומרים עליכם בגישור גירושין בפיוס

בגישור גירושין בפיוס יש לכם רשת ביטחון

גישור גירושין בהסכמה הנה הדרך הטובה ביותר לסיים את סכסוך הגירושין, בדרך של הידברות והבנה תוך חיסכון של כסף וזמן עם כמה שפחות לחצים נפשיים.


עם זאת, בפיוס אנחנו לא שוכחים שמדובר בהליך רגיש שבמסגרתו נחשף מידע ומסמכים חסויים וכן יכול לעלות החשש שאולי במהלך הגישור אחד מבני הזוג ינקוט בפעולות חד צדדיות שיפגעו בצד השני כמו פתיחת הליכים בבית המשפט לענייני משפחה או בית הדין הרבני, לשם תפיסת סמכות וכך הצד השני עלול להינזק.


לכן, אנחנו בפיוס דואגים למזער את הסיכון עד כמה שניתן, על מנת שכל אחד מכם יחל בהליך הגישור בראש שקט ובהרגשת בטחון –  כעת נפרט כיצד החוק וכן אנחנו בפיוס שומרים עליכם הצדדים בגישור גירושין :


רשת הגנה חוזית – הסכם גישור :

כבר בפגישה הראשונה, אנו נסביר ונפרט כיצד בנוי הליך הגישור וכמובן ניתן מענה לכל שאלותיכם.

לאחר מכן ועוד בטרם התחלתם את ההליך, אנו נעבור אתכם בעיון על הסכם גישור ולאחריו במידה וקיימת הסכמה הדדית נחתום עליו.

אז מהו הסכם הגישור ?

הסכם גישור הינו הסכם שמסדיר את מערכת היחסים בין המגשר לצדדים וכן בין הצדדים עצמם, זהו הסכם בעל תוקף חוזי שמחייב את כולם והוא נועד בין היתר להגן על הצדדים והמגשר במהלך הליכי הגישור.

ההסכם מעניק לכל אחד מאתנו רשת הגנה חוזית ומציב גבולות ברורים לגישור וזאת על מנת למנוע מכל המשתתפים להשתמש בהליכי גישור גירושין באופן פסול וליצור יתרון כביכול על הצד השני , מעבר לכך הוא מחייב את המגשר עצמו לנהוג בהגינות וביושרה – כך אנו בונים סביבה גישורית בטוחה ויוצאים לבנות גשר של הבנות בשולחן הגישור.

חשוב לציין, שלא מדובר בהסכם הבנות בין הצדדים בנוגע לסכסוך שביניהם, אלא אך ורק הסדרת הליכי הגישור עצמם.


ממה בנוי הסכם הגישור ?

הסכם הגישור מתחלק למספר נושאים, כאשר כל נושא מתייחס לחלק אחר בהליכי הגישור וביחד כל החלקים יוצרים הסכם שמעניק הסדרה כוללת להליך – להלן נושאים מרכזיים :

המגשר – הסדרת מערכת היחסים בין המגשר לצדדים, במסגרתה בין היתר המגשר מצהיר שהינו צד שלישי ניטרלי שאיננו קשור או תלוי במי מהצדדים עם עניין נשוא הגישור, כמו כן מוסדר תפקידו של המגשר בהליך הגישור וכיו"ב.

הצדדים – הסדרת מערכת היחסים בין הצדדים לבין עצמם ובין מגשר הגירושין לרבות, הסכמה מרצון להיכנס להליך הגישור, נכונות לקיים את הליך בתום לב, ביושרה ובדרך ארץ וכן לגלות מידע שרלוונטי לגישור וכיו"ב.

סודיות – מדובר בפרק מאוד חשוב בהסכם, שמסדיר באופן ברור את סודיות ההליך בין המגשר לבין הצדדים – היינו העובדה שהמגשר עצמו איננו יכול לחשוף מידע שעלה בהליך הגישור לאף גורם ובמידה ועלה מידע שאחד הצדדים איננו מעוניין שהצד השני יידע עליו, המגשר לא יוכל לחשוף אותו אלא בהסכמת אותו צד שנתן את המידע.

הליך הגישור – זהו הפרק העיקרי בהסכם , שמסדיר מה מותר ומה אסור במהלך הליך הגישור לרבות, הצהרה והסכמת הצדדים שכל הנושאים, ההבנות, המידע וכיו"ב שעולים במסגרת הליך הגישור איננו קביל בבית המשפט ( כמובן שראיות שניתן להביא בדרך אחרת לבית המשפט הנן קבילות ) ועוד כהנה וכהנה נושאים חשובים שמגנים על כל הצדדים ועושים סדר בכל ההליך.

הקפאת הליכים – אנו מתייחסים להסכמת הצדדים להקפאת הליכים ופרק הזמן להקפאתם. היינו במסגרת הקפאת ההליכים אף צד לא יהא רשאי לבצע פעולות באופן חד צדדי והצדדים לא יפתחו בהליכי משפטיים ובמידה וכבר מתנהלים הליכים בערכאות המשפטיות הם יוקפאו בהתאם לתקופה שתקבע ע"י הצדדים.

שכר הטרחה של המגשר – במסגרת ההסכם מסדירים גם את שכר הטרחה של המגשר על מנת שהדברים יהיו ברורים וללא הפתעות בדרך.

בהסכם הגישור ישנם נושאים נוספים שנעבור עליהם במהלך פגישת הגישור הראשונה ועוד בטרם החל ההליך .

כמו כן, מסמכים ומידע שניתן להשיג באמצעים אחרים כגון, במסגרת פניה לבית המשפט בבקשה לגילוי מסמכים או למתן צווים יהיו קבילים שכן כל אחד מהצדדים יכול היה לבקשם מבית המשפט לולא הצדדים היו משתתפים בהליכי גישור גירושין.

מי הם הצדדים להסכם הגישור ומתי חותמים עליו ?

הצדדים להסכם הינם כל המשתתפים ( המגושרים ) שהינם בקשר עם העניין נשוא הגישור וכן המגשר עצמו .

החתימה על ההסכם הנה לאחר שהבנתם את כל הסעיפים ובמידת הצורך התייעצתם וכמובן בטרם התחלתם בהליך הגישור.


מסמך להקפאת הליכים :

בישראל, ישנה סמכות מקבילה לדון בענייני משמורת, רכוש, ומזונות אישה הן לבית המשפט לענייני משפחה והן לבית הדין הרבני, לכן ישנו חשש שבמהלך ניהול הליכי הגישור, אחד הצדדים יפתח בהליכים משפטיים ללא ידיעת הצד השני ובכך יגרום ללחץ פסול וניצול הליכי הגישור על מנת להשיג הישגיים משפטיים.

על מנת למנוע צעד פסול שכזה, ניתן במסגרת הסכם הגישור ו/או בחתימה על מסמך ניפרד, להסכים על פרק הזמן שבמהלכו יכנס לתוקף הסדר הקפאת ההליכים וכן להחליט יחד במידה והגישור לא יצלח באיזו ערכאה יידונו הצדדים.

הקפאת ההליכים מתייחסת לפרק הזמן שבמהלכו הצדדים לא יפתחו  ו/או ינקטו בהליכים משפטים כלשהם ובמידה וכבר נפתחו הליכים משפטיים הם יוקפאו באופן מידי לפרק זמן שיקבע ע"י הצדדים.

הצדדים יחתמו על המסמך והוא יחייב אותם כמו כל מסמך שיש לו תוקף חוזי.

בכך למעשה אנו מקטינים את הסיכוי שאחד הצדדים ינקטו בצעד שכזה, שכן הצד שנפגע יוכל להגיש מסמך זה לערכאות המשפטיות, על מנת להוכיח שהצד השני הפר את ההסכם החוזי ונקט בצעד פסול.


 רשת הגנה של החוק והתקנות:

החוק והתקנות מתייחס להליך הגישור ומסדיר בין היתר את סוגיית קבילות הראיות בגישור, גילוי מידע וכיו"ב – להלן סעיפים מרכזיים :

סעיף 79.ג (ד) לחוק בתי המשפט  ( נוסח משולב ) התשמ"ד 1984 – :

" דברים שנמסרו במסגרת הליך גישור לא ישמשו ראיה בהליך אזרחי " – היינו דברים שנמסרו במהלך הליך הגישור לא יוכלו לשמש את הצדדים בערכאות המשפטיות וצד שמעוניין בראיות הללו יצטרך לפנות לבית המשפט או לבית הדין הרבני,  בבקשה מתאימה ולגלות את הדברים כפי שהיה עושה בכל מקרה לולא היה מתקיים הליך הגישור. "

שוב חשוב להדגיש, שהליך הגישור לא מונע מהצדדים להשיג מידע ומסמכים שהיה יכול לקבלם בכל מקרה, רק שעליו לעשות זאת בדרך המתאימה כגון פניה לבית המשפט.

סעיפים 5 (ד), (ה) ו ( ו ) תקנות בתי המשפט ( גישור ) התשנ"ג 1993 –  :

" (ד) המגשר לא ישתמש בכל מידע שנמסר לו במהלך הגישור, שלא היה יכול לקבלו בדרך אחרת במאמץ סביר, לכל מטרה זולת הגישור "

(ה) המגשר לא יגלה כל מידע שנמסר לו במהלך הגישור למי שאינו צד לגישור "

(ו) מסר בעל דין מידע למגשר תוך דרישה לשומרו בסוד, ישמור המגשר על סודיות המידע כלפי כל בעל דין אחר, אלא אם כן ויתר מוסר המידע על סודיות "

הסעיפים הללו, מטילים חובות על המגשר שמונעות ממנו להשתמש במידע שהתקבל בגישור וכן שמירה על סודיות המידע.

הדבר הנו הכרחי להליך הגישור, על מנת לתת לכם את רשת הביטחון שתאפשר לכל אחד מהצדדים, למסור למגשר את כל המידע הרלוונטי להליך הגישור, ללא כל חשש, כך ניתן יהיה להתייחס לכל הנושאים כשכל המידע מוצג בפני המגשר, דבר שמסייע להגיע להבנות הוגנות בהתייחס למצבכם.


אנחנו בפיוס, שומרים עליכם בהליך גישור לגירושין ורואים בכך חלק בלתי נפרד מהחובה שלנו לתת לכם הרגשה לנהל את ההליך ממקום בטוח ושקט וללא הפתעות בדרך, אם יש לכם שאלות או חששות, אתם יותר ממוזמנים ליצור איתנו קשר .

חזרה לגישור גירושין >>
הוסף תגובה