מתי נכון לקיים פגישות נפרדות בגישור גירושין

באלו מקרים אנו מקיימים בגישור גירושין בפיוס פגישות נפרדות

הליכי גישור גירושין בפיוס,  נועדו להביא אתכם, בני הזוג, לידי הבנות ללא מאבקים משפטיים, תוך שימוש בכלים מעולם הגישור והאימון ותוך יצירת דיאלוג מקדם ופתרונות שנכונים למקרה האישי שלכם.

על מנת להוביל אתכם להסכם גירושין, נערכות מספר פגישות גישור במסגרתן אתם תגיעו להבנות שינוסחו להסכם הוגן וברור.


פגישות הגישור הן דינאמיות ולרוב אנו נערוך פגישות גישור משותפות, על מנת שכל אחד מכם, יקשיב האחד לשני, יעלה את הנושאים והדברים שחשובים לו ובסיוע המגשר תגיעו בסיומו של ההליך לידי הבנות מוסכמות.

עם זאת, ישנם מקרים שמגשר הגירושין שלכם יציע לערוך פגישות גישור עם כל אחד מכם בנפרד, על מנת לקדם את ההליך ובהתאם לצורך הוא יחליט האם להמשיך בפגישות נפרדות או לחזור לפגישות משותפות.

כשהמגשר מציע לערוך פגישות נפרדות, עליו להיות קשוב לבני הזוג, לדינאמיות ולאווירה שקיימת בהליכי הגישור ובהתאם לכך לעלות את האפשרות לקיים פגישות נפרדות.

ישנם מספר מקרים שבהם אנחנו בפיוס מעלים את האופציה לעבור לפגישות לנפרדות, וכעת נפרט את המקרים השכיחים:


אחד מבני הזוג טעון רגשית בנוכחות בן או בת הזוג –  סכסוך הגירושין הוא בעל נפיצות רגשית גבוהה, ומן הסתם ישנם מקרים שיש בין הצדדים מטענים ומשקעים לא פשוטים שמתפרצים החוצה כאשר הם נפגשים יחד ומתחילים לדבר ולהוציא החוצה את מה שישב להם על הלב.

תחשבו למשל, מה מתרחש בגישור כאשר שני בני הזוג מגיעים ואחד מהם, עדיין אוהב אהבה עזה את הצד השני, אומנם הוא או היא  הגיעו לגישור על מנת להתגרש, אך מבחינה רגשית אותו הצד איננו מסוגל להכיל את העובדה שפניהם לגירושין.

מצב שכזה עלול להוביל לסערת רגשות ובכל פעם שבני הזוג יישבו יחד באותו החדר, הגישור עלול להתפוצץ שכן המטענים הרגשיים עלולים לסכל כל אפשרות לדבר על הנושאים שקשורים לגירושין.

במידה ומגשר הגירושין מבחין שזו הסיטואציה, נכון יהיה להציע לקיים פגישות נפרדות עם כל אחד מבני הזוג ובצורה הזו בן או בת הזוג שקשה להם רגשית להכיל את משבר הגירושין, יוכל להיות יותר רגוע וניתן יהיה לתת לו את הבמה לפרוק, אך לא לאבד שליטה ולאחר מכן להתחיל לדבר על נושאי הליבה שנוגעים לגירושין.


מסירת מידע – ישנם מקרים שבן או בת הזוג, מעוניין למסור מידע שחשוב להתקדמות הגישור אך ורק למגשר וללא נוכחות הצד השני.

באותם מקרים, מי מבני הזוג יכולים לבקש לקיים פגישת גישור נפרדות ושם למסור את המידע. המגשר מחויב לשמור על סודיות המידע, והוא יוכל לחשוף אותו באישור הצד שמסר אותו או רק במקרים חריגים.

ישנן סיטואציות שאחד הצדדים מעוניין להיפגש בנפרד, על מנת להעביר באמצעות המגשר מידע לצד השני, וכך המגשר הופך להיות ערוץ מידע שיכול להיות מקדם ובונה.

זאת ועוד, יכולה להיות סיטואציה שהמגשר עצמו ייזום פגישה נפרדת עם בן או בת הזוג, שכן הוא יחוש שמי מהם, איננו חש בנוח למסור מידע חשוב בנוכחות הצד השני,  ובפגישה בנוכחות המגשר בלבד הוא יוכל להרגיש חופשי לעשות זאת.  

במקרים שכאלה, חשוב לשמור על איזון, ובמידה ואחד הצדדים קבע פגישה נפרדת על המגשר לקבוע פגישה נפרדת גם עם הצד השני. זאת במטרה לשמור על ניטרליות וגם על אמינות המגשר.


העלאת פתרונות – ישנם מקרים שבהם אפשר לעשות סיעור מוחות ביחד עם כל אחד מהצדדים בנפרד, על מנת להגיע לפתרונות יצירתיים. כמובן במקרים רבים אנו עושים סיעור מוחות למציאת פתרונות בפגישות משותפות, אך יכול להיות מצב שנכון הוא לערוך פגישות נפרדות עם כל צד, במטרה לעלות פתרונות ולאחר מכן להביא אותם בפגישה המשותפת.

הסיבה לכך,  שלעיתים אחד מבני הזוג או שניהם, מרגישים יותר בנוח לעלות פתרונות עם המגשר, במיוחד פתרונות שכלל לא היו מעיזים לעלות בנוכחות הצד השני, כך ניתן להביא מגוון פתרונות וגם להביא את כל אחד מהצדדים לחשיבה מחוץ לקופסא באווירה פתוחה ומאפשרת ביחד עם המגשר, ללא חשש מתגובתו של הצד השני.

הפגישה הנפרדת, מאפשרת למגשר להתמקד אך ורק באדם שנמצא מולו, בד בבד עם הסתכלות  רחבה על הצד השני שלא נמצא בחדר באותה פגישה, וכך להביא לפתרונות מאוזנים ויצירתיים.


לרוב פגישות הגישור גירושין, יהיו משותפות שכן זו הדרך הנכונה להביא את שני הצדדים להקשבה והידברות והגעה להבנות מוסכמות, עם זאת, כפי שראינו ישנם מקרים שנכון יהיה לקיים פגישות נפרדות.

על המגשר להיות רגיש לבני הזוג ולדעת מתי נכון יהיה לעשות זאת.


אצלנו בפיוס, מגשר ועו"ד עמית חיימוביץ, ילווה אתכם ויהיה קשוב ורגיש מתי נכון לכם לקיים פגישות משותפות או נפרדות, על מנת לקדם את הגישור ולעזור לכם להגיע להסכם גירושין ברור והוגן.

התקשרו עכשיו לפיוס ותתחילו בגישור גירושין..

חזרה לעל הליך הגישור >>
הוסף תגובה