שלבי הגישור

על מנת לתת לכם אפשרות להבין כיצד בנויים הליכי הגישור בפיוס, פרטנו בפניכם באופן ממוקד את שלבי הגישור, מהפגישה הראשונה בפיוס ועד לחתימה על הסכם, שמסדיר את כל ההבנות אליהם הגענו בשולחן הגישור.

את שלבי הגישור חלקנו לארבעה חלקים שבנויים משלבים בהתאם להתקדמות התהליך.

חשוב להבין שמספר פגישות הגישור הינו דינאמי ולעיתים אף ניתן לסיים את הגישור בפגישה אחת או שניים – תלוי במורכבות הסכסוך ובשלות הצדדים.

מתחילים את הפגישה הראשונה של הגישור בפיוס
חלק ראשון – פותחים שולחן

התקשרתם אלינו לפיוס, שוחחנו, קבלתם מענה לשאלותיכם ולאחר מכן תאמנו מועד לפגישה משותפת ראשונה, וכעת עולות מספר שאלות כגון – מדוע מדובר בפגישה כה חשובה ? כיצד היא מתנהלת ? ואלו נושאים עולים בה ?

השלב האחרון בגישור בפיוס שבו מנסחים את ההסכם וחותמים עליו
חלק רביעי – מעלים על הכתב ומאשרים את ההסכם

החלק הרביעי והאחרון שבו מנסחים את הסכם גירושין שמסדיר את כל הנושאים בצורה מקיפה וסוגר את כל הפינות, עוברים עליו ומתייחסים להערותיכם, עונים על כל השאלות ולבסוף מגשר פיוס שהוא עו"ד, יגיע אתכם לאשר אותו בערכאות המשפטיות.