הסכם גירושין


כעת, ניתן לכם מידע חשוב בנוגע להסכם הגירושין שאליו תגיעו בהליכי גישור לגירושין בפיוס.


אלו נושאים יכנסו להסכם הגירושין ?  

הסכם הגירושין,  יסדיר את כל הנושאים הנוגעים לגירושין שלכם ובכלל זה את ענייני המזונות, משמורת וזמני שהות, חלוקת רכוש וסידור גט בבית הדין הרבני.

אלו הנושאים המרכזיים שמהם מורכב ההסכם כאשר חשוב מאוד שמגשר שהוא עו"ד בתחום גירושין ודיני משפחה יערוך את הסכם הגירושין.


פתחנו בהליכים משפטיים בערכאות המשפטיות האם עדיין ניתן לפנות לגישור ?

כן, ניתן לפנות לגישור גירושין בפיוס בכל שלב, גם לאחר שהגשתם תביעות והתנהלו דיונים בבית המשפט לענייני משפחה או בבית הדין הרבני.

ישנם זוגות שהגיעו אלינו לגישור בפיוס דווקא בגלל הניהול המתיש של ההליכים המשפטיים וההבנה כי הדבר רק גורם להם נזקים, ומשם למרות ההכפשות והמלחמות שאפיינו את בתי המשפט הם הצליחו בגישור להגיע  להסכם גירושין בהסכמה


האם קיימת חובה לאשר הסכם הגירושין בבית המשפט לענייני משפחה או בבית הדין הרבני ?

כן, חובה לקבל את אישורו של בית המשפט לענייני משפחה או בית הדין הרבני לאחר שהשופט או הדיין עבר אתכם על ההסכם.

מדובר לרוב בדיון קצר שבו יעברו אתכם על הסכם הגירושין ויוודאו שהבנתם אותו וחתמתם עליו מרצון חופשי, בפיוס מגשר הגירושין שליווה אתכם לאורך כל ההליך וגם ערך את ההסכם יגיע לדיון יחד אתכם וייצג אתכם, לכן בין היתר כל כך חשוב שהמגשר יהיה גם עורך דין בגירושין ודיני משפחה.


האם במהלך הדיון לאישור הסכם גירושין, מי מבני הזוג יכול לקחת צעד אחורה ולמנוע את אישורו ?

מדובר במקרים נדירים, עם זאת במידה וקיים מצב שאחד מבני הזוג מודיע כי איננו מסכים לאשר אותו וחוזר אחורה מההסכמות עליהן חתם, השופט או הדיין יבדקו מדוע הוא כעת חוזר בו מהסכם הגירושין ובמידה ואותו צד יעמוד על סירובו, ההסכם לא יאושר ויחזור לשולחן הגישור או שיפתחו הליכים משפטיים.


האם ישנה אפשרות שהשופט או הדיין לא יאשרו את הסכם הגירושין ?  

קודם כל אפשרות זו קיימת, אולם מדובר במקרים חריגים בלבד כאשר תלוי מה הסיבה שבגללה יסרבו לאשרו, האם בגלל לחץ פסול שהופעל על אחד מבני הזוג או שישנה חוסר הבנה בנוגע להסכמות אליהם הגיעו.

כמו כן במידה וקיים חשש שהילדים יינזקו כתוצאה מההסכם או שהוא נוגד חוקי יסוד או תקנת הציבור, בית המשפט לענייני משפחה או בית הדין הרבני יכולים לבקש לשנות סעיפים ספציפיים או לא לאשר את כל ההסכם.

שוב הדבר מלמד, שחשוב מאוד שמגשר שהוא עורך דין בגירושין יערוך את ההסכם שכן הדבר יפחית את הסיכוי שהסכם הגירושין לא יאושר.

כמו כן, במרבית המקרים, כשהתקיימו הליכי גישור גירושין ומדובר בהסכם הוגן ולא מקפח, הוא יאושר.


מה התוקף של הסכם גירושין שאושר בערכאות המשפטיות ?

הסכם הגירושין שקיבל את אישורו של בית המשפט לענייני משפחה או בית הדין הרבני, מחייב את שני הצדדים באופן מלא והוא מקבל תוקף של פסק דין וניתן לאכוף אותו בהוצאה לפועל ובכל רשויות המדינה במידה וקיימת הפרה של סעיפי ההסכם.


האם ניתן לשנות הסכם גירושין לאחר שאושר בבית המשפט או בית הדין הרבני ?

כן, ישנם מקרים בהם ניתן לשנות את מה שנקבע בהסכם גירושין, אולם חשוב לדעת שבתי המשפט לא ממהרים לפתוח את הסכם הגירושין ומדובר לרוב במקרים חריגים בלבד.

הנושאים שניתן לפתוח אותם הם ענייני משמורת וזמני שהות ומזונות ילדים אולם הדבר תלוי בסיבות לפתיחת סעיפי ההסכם.

בסוגיית חלוקת הרכוש בית המשפט יידון בזה רק אם באמת ישנו מקרה חריג, כמו שאחד הצדדים נהג שלא בתום לב ולא גילה את כל רכושו או שמתברר בדיעבד שהיה לחץ פסול על הצד השני לחתום על ההסכם וכיו"ב.

חשוב לציין, שבמידה ואחד מבני הזוג מעוניין לשנות סעיף כלשהו בהסכם הגירושין גם לאחר שחלפו מספר שנים, ניתן לחזור לשולחן הגישור, לבדוק מה הסיבות לשינוי ולפתור את המחלוקות ללא מעורבות של בית המשפט.

לעתים, בני הזוג מבקשים שייכנס סעיף להסכם הגירושין שקובע, שבמקרה של מחלוקות ביניהם, הם קודם כל ינסו לפתור אותם באמצעות הליכי גישור.


האם קיימת אפשרות לבטל הסכם הגירושין ?

האפשרות קיימת, אך שוב מדובר במקרים חריגים בלבד ולרוב לא ניתן לבטלו.