חלוקת רכוש


חייתם יחד כזוג נשוי או כידועים בציבור, הקמתם משפחה, הבאתם ילדים לעולם ובמהלך תקופה זו גם צברתם רכוש משותף, כעת אתם מעוניינים להתגרש או להיפרד והנושא שעולה על הפרק הוא עניין חלוקת הרכוש ביניכם.


מדובר באחד הנושאים הטעונים בין בני זוג שיש לו השלכות ישירות על הביטחון והעתיד הכלכלי של כל אחד מכם בשנים הקרובות ולכן הוא עלול לעורר חילוקי דעות ומאבקים בין כותלי בית המשפט שעלולים להמשך שנים ולגרום למתחים אדירים – מדובר במחיר יקר מאין כמותו שאתם וילדיכם תשלמו באופן ישיר.


מהניסיון שלנו בגישור לגירושין, ניתן להימנע מאותם מאבקים וליצור גשר של הבנות בנוגע לחלוקת הרכוש וזאת באמצעות תקשורת מקדמת ויצירת דיאלוג, במסגרתו אנחנו מעלים בשולחן הגישור את כל הנושאים הקשורים לרכוש המשותף שצברתם והאופן שבו ניתן לחלקו, תוך התמקדות באינטרסים האישיים והמשותפים של כל אחד ואחד מכם – משם מגיעים לפתרונות שיובילו להסכמות.

אתם מוזמנים לעבור לדף שלבי הגישור בענייני חלוקת רכוש ולדעת כיצד אנחנו מגשרים בנושא זה, וכעת נענה על מספר שאלות שייתנו לכם מידע חשוב וחיוני.


מה היתרונות של גישור בפיוס בנושא חלוקת רכוש ?

בגישור בפיוס יש לכם הזדמנות לפתור נושא טעון ורגיש כמו חלוקת רכוש יחד עם מגשר גירושין שילווה אתכם, תוך ההתמקדות באינטרסים המשותפים והאישים שלכם ויצירת בטחון ועתיד כלכלי בהתייחס למציאות חייכם.

במסגרת פגישות הגישור, נקבל מידע בנוגע לכלל הרכוש שצברתם לרבות כספים בחשבונות הבנק, חסכונות ופיקדונות, נכסי נדלן, דירות, זכויות פנסיוניות, קרנות השתלמות, ביטוחי מנהלים, קופות גמל, רכבים וכיו"ב,  במקביל נברר אם צברתם חובות כמו משכנתא, יתרות חובה בחשבונות הבנק, הלוואות וכל חוב שצברתם ונחשב כמשותף.

לאחר מכן נעשה איזון משאבים כולל, בהתייחס לבקשות שתעלו וכן יצירת פתרונות לחלוקת רכוש שייתנו מענה עד כמה שניתן לאינטרסים שלכם – את כל הדברים הללו אנו עושים בפועל בשולחן הגישור  – יתרון משמעותי שלא ניתן לכמת רק בכסף.


כמה פגישות גישור נדרשות על מנת להגיע להחלטה בנושא חלוקת הרכוש ?

הדבר תלוי בבשלות של כל אחד מבני הזוג ואיזה רכוש נצבר, מניסיון שלנו ניתן להגיע להבנות בין מפגש אחד לשלושה מפגשים – בגישור בפיוס אנו מכוונים וממוקדים ולא באנו למשוך זמן, לכן אנו נמקד אתכם על מנת להגיע להבנה בנושא זה.

חשוב לדעת שגם אחרי שהגעתם להבנות בנושא חלוקת רכוש, הם יכנסו להסכם גירושין כולל ויינתן לכם כל הזמן הדרוש על מנת לעבור על כל ההבנות אליהם הגעתם ולעלות שאלות, הערות ותיקונים ואנו נתייחס אליהם במסגרת הגישור.


איזה רכוש תפרטו במסגרת פגישות הגישור ?

יש לפרט את כלל הרכוש ובין היתר את הדברים הבאים :

1. רכוש משותף – כלל הרכוש המשותף שצברתם במהלך החיים המשותפים לרבות דירות, כספים בחשבונות הבנק, חסכונות ופיקדונות, נכסי נדלן ומקרקעין, זכויות פנסיוניות, קרנות השתלמות, ביטוחי מנהלים, קופות גמל, רכבים וכיו"ב .

2. רכוש נפרד – במידה וקיים רכוש שכזה יש לפרטו תוך התייחסות למספר פרמטרים שהמגשר ינחה אתכם.

3. חובות משותפים – לפרט את כלל החובות המשותפים שצברתם לרבות משכנתא, יתרות חובה בחשבונות הבנק, הלוואות וכל חוב שצברתם ונחשב כמשותף.

4. חובות נפרדים – גם כאן יש לפרט את סוג החוב תוך התייחסות למספר פרמטרים שהמגשר ינחה אתכם.

5. הסכמות מוקדמות בין בני הזוג – לפרט האם חתמתם על הסכם ממון שמסדיר את אופן חלוקת הרכוש ובמידת הצורך להביאו לגישור.

5. הסכמות עם בני המשפחה או צד ג' – לפרט האם ישנן הסכמות עם בני משפחה  או עם צד ג' בנוגע לרכוש המשותף.

 פירוט הרכוש יאפשר לנו לראות את התמונה המלאה של כלל הרכוש שלכם וכך נוכל להגיע להבנות הוגנות שיסדירו את כל העניינים הרכושיים ביניכם.


מדוע חשוב לעשות תיאום ציפיות בין בני הזוג ?

במסגרת השלבים שפרטנו, בדף שלבי הגישור בפיוס בענייני חלוקת רכוש, נעשה תיאום ציפיות בין בני הזוג בנוגע לציפיות שלהם באשר לאופן חלוקת הרכוש.

מדובר בחלק בלתי נפרד מהגישור שכן בדרך זו אנו עושים צעד משמעותי לקראת יצירת גשר של הבנות, כאשר כל אחד מהם מפרט את הבקשות שלו ונימוקיו בשעה שבן הזוג השני מקשיב ומתייחס לבקשות הללו.

בשולחן הגישור בפיוס, אנו יוצרים דיאלוג והבנה בד בבד עם התייחסות לכלל הרכוש שצברתם –  כך אנו יכולים להבין מה הפערים ביניכם ולדבר על זה באופן מקדם בסיוע מגשר הגירושין – תחשבו במקום לצעוק ולדרוש אתם יכולים לדבר באווירה גישורית ומקדמת שתוביל להסכמות.


האם גישור בפיוס מתאים גם למקרים מורכבים בהם נצבר רכוש רב ?

בהחלט.

במקרים שכאלו בהם נצבר רכוש רב כמו : נכסים בארץ ובחו"ל, מניות, חברות, כספים בחשבונות בישראל ובחו"ל כיו"ב, גישור בפיוס מאפשר לכם להגיע לפתרונות יצירתיים שימנעו נזקים כספיים וכמובן התדיינות סבוכות על פני שנים רבות בבית המשפט או בבית הדין הרבני.

באחד הגישורים בהם גישרנו בפיוס, הגיעו בני זוג שבבעלותם מספר חברות שהבעל היה בעל שליטה בהם, כמו כן הם חסכו כספים ורכשו מספר בתים .

במקרה הזה, הבעל ניהל את החברות בעוד האישה לא רצתה כל חלק בהן ולכן מונה אקטואר ושמאי שהעריכו את שווי הכלל הרכוש לרבות שווי החברות והנכסים.

לאחר מכן עלו מספר אפשרויות ומתוכן בני הזוג בחרו באפשרות שבמקום מניות, האישה תקבל כספים ונכסים בהתאם לשווי הכספי של מניותיה בחברות.

בצורה הזו יצרנו אינטרס משותף שהוביל לכך שכל אחד מבני הזוג יצא מרוצה והמשך הלאה בחייו, תוך הימנעות ממלחמות שהיו עולות להם סכומי כסף אדירים, נמשכים זמן רב ותוך חשש לפגיעה בפעילות השוטפת של החברות.

גישור גירושין בפיוס, סייע לבני הזוג בתיק רכושי מורכב וסבוך, להגיע להסכם גירושין ברור, הוגן ומכבד תוך מספר מפגשים בלבד !