משמורת ילדים


תנסו לרגע לדמיין את עצמכם נכנסים לנעליים של ילדיכם ותחוו את משבר הגירושין מהעיניים שלהם, מדובר בחוויה עוצמתית שמאפשרת לכם ההורים להבין ולו במקצת שלהליך גירושין ופירוק התא המשפחתי ישנן השפעות ישירות ועקיפות הן במישור התפקוד היומיומי והן בצד הרגשי והמנטלי, ילדיכם בין אם הם מראים זאת ובין אם לא, סביר להניח חווים משבר.

מחקרים רבים בארץ ובעולם, בדקו את ההשפעה שיש לגירושי ההורים על ילדיהם ואחד הממצאים שבלטו הנו האופן שבו ההורים נפרדו, האם במאבקים האחד כנגד השני או בהבנות הדדיות ובדרכי שלום – המסקנה הברורה והחד משמעית היא, שניתן לצמצם את השפעת הגירושין על ילדיכם ע"י לקיחת אחריות הורית ופתרון הסכסוך באמצעות דיאלוג והימנעות ממאבקים על חשבון ילדיכם.

אנחנו מספרים לכם את זה מהסיבה הפשוטה שהליכי גישור, מעבר ליתרונות הרבים שציינו בפניכם, מאפשרים לכם לחבור יחד לאינטרס משותף שהינו טובת הילדים שלכם, כאשר מנגד פעמים רבות בבתי המשפט אתם מנהלים מלחמות האחד כנגד השני כאשר הקורבן העיקרי הנם הילדים.

בגישור בפיוס, אתם ממזערים את ההשפעות ההרסניות של משבר הגירושין, מפחיתים טלטלות רגשיות שעוברים ילדיכם ובפרק זמן יחסית קצר יוצרים להם בסיס ליצירת בית, במציאות החדשה של פרידת ההורים.

בפיוס אנחנו מגשרים, בכל מה שקשור בענייני משמורת וזמני שהות לרבות לקיחת אחריות הורית, סוג המשמורת וזמני השהות של ההורים עם ילדיהם, תוך שימת דגש לקול שלכם ולתפקיד ההורי שכל אחד ייקח בחיי ילדיו וכמובן מעל הכל טובתם של הילדים.


אחד מהכלים החשובים שמעניק לנו עולם הגישור, הוא ההכרה שגם לאנשים שיש ביניהם חילוקי דעות, ישנם אינטרסים משותפים.

במקרי גירושין הדבר מקבל משנה תוקף, שכן הצדדים לגישור אינם רק בני זוג אלא במידה וישנם ילדים משותפים, הם גם הורים ולכן סביר להניח שטובת הילדים שלהם הינו אינטרס משותף.

חשוב להבין, יכולים להיות חילוקי דעות בסוגיה של משמורת, חלוקת זמני שהות, אופן חינוך הילדים ואף דרישות של ההורים האחד מהשני ועדיין העובדה שכל אחד מההורים מבין בדרכו שלו מהי טובת הילד, איננה שוללת את העובדה שיש להם אינטרס משותף, אלא ההפך רק מחזקת עניין זה.

בשולחן הגישור אנחנו יוצרים גשר של הבנות על אף חילוקי הדעות, כיצד עושים זאת? בין היתר נותנים לכל אחד מכם לדבר ולהשמיע את קולו, שואלים את השאלות הנכונות, משקפים תוך שאנחנו ממוקדים במציאת פתרונות בניגוד להליכים משפטיים שממוקדים מאבקים.


אלו נושאים עולים בשולחן הגישור בנוגע למשמורת וזמני שהות ?  

בשולחן הגישור עולים מגוון נושאים הקשורים באופן ישיר ועקיף לענייני המשמורת וזמני השהות ובשל העובדה שיש לנו ניסיון רב בגישור זוגי לגירושין, אנו מתייחסים לכל הנושאים הללו, על מנת שתגיעו להבנות במהלך הגישור ותמנעו מחילוקי דעות ביום שאחרי הגירושין.

אלו הנושאים המרכזיים :

א. הסדרי המשמורת ( משמורן יחיד, משמורת משותפת, הסדרי ראיה נרחבים ) .

ב. זמני שהות ברורים שכל אחד מההורים עם ילדיהם.

ג. זהות ההורה המשמורן.

ד. יצירת מנגנון שבאמצעותו תקבלו החלטות משותפות בנוגע לילדים.

ה. ההתנהלות היומיות בין ההורים בנוגע לילדיהם.

ו. באלו מקרים חובה על ההורה לשתף במידע את ההורה השני.

ז. התנהלות בענייני בריאות ורפואה של הילדים.

ח. באיזה מוסד חינוכי הילדים יתחנכו ( דתי, חילוני, משולב וכיו"ב ) .

ט. חלוקת זמני השהות בחופשות מהמוסד החינוכי, לרבות חופשות החגים וחופשת הקיץ.

י. מה קורה במידה ואחד הילדים חולה – כיצד זמני השהות יתחלקו.

יא. מתי ניתן להוציא את הילדים לחו"ל ובאיזה תנאים.

יב. מתי ניתן להוציא את הילדים לחופשה ארוכה בישראל.

יג. מה קורה במקרה של אירועים משפחתיים.

ישנם נושאים נוספים שיעלו בשולחן הגישור בפיוס, אולם כפי שניתן לראות כבר עכשיו, אנו מתייחסים למכלול הנושאים על מנת להגיע להבנות במסגרת הליכי הגישור.

חשוב להבין שאנו מתייחסים לנושאים הללו לא רק בשל הניסיון הרב שלנו בגישור זוגי לגירושין, אלא גם בשל העובדה שחלק בלתי נפרד מצוות הגישור בפיוס, הנם עורכי דין שתחום העיסוק שלהם הוא גירושין ודיני משפחה והם יודעים היטיב לאיזה נושאים יש להתייחס על מנת למנוע בעיות בעתיד, כך שתגיעו להסכם גירושין מפורט ומסודר שנותן מענה לכל הסוגיות שמאפיינות מקרי גירושין וכמובן גם למקרה האישי שלכם.


  כיצד קובעים את הסדרי המשמורת בין ההורים  ?

במקרים בהם טרם החליטו ההורים את סוג המשמורת, המגשר כמובן יעלה את הנושא על שולחן הגישור תוך שהוא יפרט בפניהם את הסדרי המשמורת והמשמעות שלכם מבחינה פרקטית בחיי היומיום.

כמו כן, הוא יבדוק את זמני השהות במהלך השבוע האם הם יכללו לינה או החזרתם באותו הערב, את ההסדרים בסופי שבוע, שעות העבודה של כל אחד מההורים וכן האחריות ההורית שכל אחד לוקח על עצמו ועוד שאלות נוספות שייתנו לכם מספיק מידע, על מנת ליצור דיאלוג מקדם במטרה להגיע להבנות שניתן יהיה ליישם בפועל ובהתייחס לגיל הילדים וטובתם.

לעתים, ההורים מגיעים כבר עם החלטה משותפת בנוגע להסדר המשמורת ובמקרה שכזה המגשר יבדוק אתם, מדוע בחרו ההורים בהסדר הזה, האם זה פרקטי וניתן ליישם במציאות חייהם ועוד שאלות שיתנו אינדיקציה האם זו ההחלטה הנכונה להם ובמידת הצורך הסדר המשמורת ישתנה או יישאר על כנו והכל בהתאם להסכמות אליהם יגיעו.


 כיצד קובעים את זמני השהייה ( הסדרי ראיה )  ?

זמני השהייה של ההורים עם ילדיהם תלוי מאוד בסוג המשמורת שעליה החליטו.

ישנם מקרים בהם, ההורים הגיעו מגובשים ומבקשים זמני שהות שבהם יוכלו לעמוד בהתאם לסדר יומם. ישנם מקרים שנדרש לבצע תיאומים עם מקום העבודה ולכן נדרשות מספר בדיקות על מנת להגיע להחלטה בנוגע לזמני השהות.

כמו כן, ניתן לבקש מכל אחד מההורים לערוך טבלה מסודרת שבה יפרטו את שגרת חייהם במהלך השבוע מהשעה שהם קמים ועד לשעת השינה – כך ההורים יוכלו לראות מול עיניהם את סדר יומם ובהתייחס לכך לקבוע את זמני השהייה בהתייחס לסדר היום לרבות שעות העבודה וסיומם.

טבלת זמני השהות, משקפת לשני ההורים את סדר היום השבועי שלהם ומסייעת להם לקבל החלטה משותפת בנוגע לזמני הזהות והצעדים שנדרשים מהם על מנת ליישמה, כך לדוגמא להודיע למקום העבודה שביום מסוים יש לצאת מוקדם, להסביר שנוצר מצב חדש ויש לגלות גמישות וכיו"ב.

הטבלה יוצרת בסיס לאינטרס משותף של שני ההורים על מנת לעמוד בזמני השהות.

המגשרים שלנו בפיוס, משתמשים בטבלה הזו בהתאם ליכולת של ההורים לקבל החלטה שכן לעיתים ההורים כבר יודעים מהם זמני השהות וכל שנותר לנו המגשרים זה רק לברר שניתן ליישמם במציאות חייהם.

חשוב להבין שבעניין זמני השהות, ישנה חשיבות מכרעת לכך שההורה יעמוד בהם וזאת על מנת שלא לאכזב את הילדים שמצפים לפגישה עם ההורה ולבסוף הוא נאלץ לבטל פעם אחר פעם – זו איננה מטרת זמני השהות – המטרה היא שהורה יישם אותם בפועל – בפיוס אנחנו שמים לכך דגש מיוחד. 


מה זה תיאום הורי ומתי הוא נדרש ?

ביום שאחרי הגירושין ההורים עדיין אמורים לשמור על קשר הורי ביניהם שכן יש להם ילדים משותפים והתנהלות ביניהם היא חיונית.

תיאום הורי יעלה על פרק במידה והתקשרות ההורית איננה בריאה ולעיתים יש נתק והיא כלל לא קיימת, לכן ניתן באמצעות מגשר מיומן, ליצור ערוץ תקשורת ביניהם שיוביל לשיתוף פעולה ודרכים לתקשר האחד עם השני.

המגשר יסייע לכם ליצור דיאלוג האחד השני, יצירת אמון ביניכם בתור הורים וכן התייחס לסיטואציות שעלו ביניכם וכיצד ניתן לפתור אותם באמצעות הידברות.

אנו משתמשים בתיאום הורי, בכלים מעולם הגישור, האימון והטיפול וכן לעתים משלבים מנחה הורים, פסיכולוג ילדים ומאמנים.


 כיצד ומתי משלבים אנשי מקצוע ומאיזה תחום ?

בכל אחד משלבי הגישור בפיוס, ניתן לשלב אנשי מקצוע ומטפלים, ניתן עשות זאת באופן פרקטי בהליכי הגישור עצמם וכן במידה ונדרש ליווי אישי או טיפול פרטני עם ההורים, נמליץ לכם על אנשי מקצוע שאנו סומכים עליהם ועובדים אתם בפיוס.

אנשי המקצועי שעמם אנו עובדים, הם מתחומים שונים וחלקם מומחים בטיפול והכוונה בפרידת הורים והתמודדות עם הילדים, כך לדוגמא ניתן לשלב מנחה הורים, שייתן לכם הכוונה וכלים כיצד לספר לילדים שלכם על הפרידה, פסיכולוג ילדים שסייע לילדכם לעבור את הפרידה ביתר קלות, עובד סוציאלי שמתחמה במקרי גירושין.

בפיוס אנו נוכל להמליץ לכם על אנשי מקצוע ואתם תבחרו כמובן מה שנכון ומתאים לכם.